สธ. ขยายบริการ สายด่วนเลิกพนัน 1323

คนเครียดจากปัญหาพนันพุ่ง ผลกระทบต่อเนื่องถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมสุขภาพจิต จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขยายบริการสายด่วนให้การปรึกษาปัญหาพนัน 1323 โดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง วันที่ 2 ตุลาคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน ณ ห้องออร์คิด โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
       ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า ในปัจจุบันปัญหา การพนัน เป็นปัญหาที่เกิดทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางมาก โดยในประเทศไทยนอกจากปัญหาหวยใต้ดิน บ่อนการพนันที่กำลังระบาด ยังมีปัญหาการพนันชนิดใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ คือ การพนันฟุตบอลและคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ที่กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนของประเทศไทย พบว่า คนไทยกว่า 32 ล้านคน เล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ บาคาร่า และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) ที่เล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน สังสรรค์บันเทิงใจ และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มมีปัญหาจากพนัน (Problem Gambling) คือ เล่นจนเกินเลยจุดที่ตนกำหนดไว้เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงานและที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 1 – 3 เป็นโรคติดพนัน ถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมความต้องการเล่นพนันได้ มีผลต่อการเรียน การงานและชีวิต เช่น ล้มละลาย หย่าร้าง โกหก ขโมย และอาจรุนแรงถึงการฆ่าตัวตาย

ทางด้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ปัจจุบันการพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ และหวยใต้ดินกำลังระบาด ซึ่งการพนันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมเป็นลูกโซ่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่า การจัดบริการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดพนัน ลดปัญหาในชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน และเพื่อป้องกันไม่ให้วัยรุ่นหรือเยาวชนเข้าไปเล่นและเกิดติดการพนันเพิ่มขึ้นนั้น เป็นภารกิจที่ควรให้การสนับสนุน จึงมีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูในปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน และจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน